egitaar

Gitaarles (modern)

Op dit moment is er een vacature voor een docent gitaar. 

egitaar1

Hoe wordt er les gegeven?
De lessen worden afgestemd op het niveau en de interesse van elke individuele leerling. Meestal wordt er geen lesboekje formeel doorgewerkt, maar we kijken per les naar wat nodig en wenselijk is. Elke les moet maatwerk zijn. Het kan echter heel goed en bruikbaar zijn om voor een bepaalde periode een specifiek lesboek te gebruiken, dus ook dit komt voor. 
Elke leerling krijgt ook volop de gelegenheid om zijn of haar inbreng in de les te hebben, met name op het gebied van het repertoire; welke liedjes er behandeld worden. Er komen allerlei verschillende materialen bij te pas. Vaak lesdocumenten die zelf zijn geschreven, maar ook zeker lesmateriaal uit andere boeken. Verder worden er luisterbestanden gebruikt en meespeel-muziek.
Het komt ook voor dat een leerling met een muzikaal idee op de proppen komt. Soms leidt dit tot een compositie die we in de les uitwerken, die vervolgens het studiemateriaal is voor de komende les of periode.

Welke leermiddelen worden er gebruikt?
Voor elke stijl waar we ons in de les mee bezig (kunnen) houden zijn er vele lesmaterialen beschikbaar, digitaal en op papier. Ook worden er liedjes, composities en gitaarfragmenten uitgezocht tijdens de les, die de leerling vervolgens thuis kan instuderen. Bij dit alles staat het ontwikkelen van een eigen, zelfstandige muzikale visie en het stimuleren van het vermogen tot improviseren, dus het uitdrukken van het individuele muzikale gevoel, centraal.

Is notenlezen verplicht?
Lesmateriaal gaat in veel gevallen gepaard met schriftelijke hulpmiddelen, waarbij men in de eerste plaats moet denken aan een combinatie van gitaartabulatuur en notenschrift. Tegenwoordig beschikken we over een zeer geraffineerde combinatievorm van notenschrift en gitaartab, die voor de meeste leerlingen en in het lesverband het meest praktisch zijn in gebruik.Noten lezen in de ouderwetse zin van het begrip wordt in de les behandeld wanneer de leerling uitdrukkelijk de wens hiertoe kenbaar maakt en zeker wanneer men in een voorbereidingstraject voor het Conservatorium komt.

Op welke niveaus wordt er lesgegeven?
Er wordt les gegeven op alle niveaus, waarbij je bij zeer gevorderde leerlingen vooral moet denken aan coaching, begeleiding en het geven van feedback. De docent is dan meer stimulerend en sturend, dan bepalend. Voor gespecialiseerde stijlen zoals flamenco word je echter al snel doorverwezen naar een specialist, met name omdat het de muzikale taal en de instrumentale techniek van deze stijl sterk afwijken van die van “moderne gitaar”. Het is eigenlijk een ander instrument!

Wordt er met vaste methodes gewerkt?
Zie punten hierboven, het kan voorkomen, maar niet noodzakelijkerwijs.

Op welke dagen wordt er lesgegeven?
Wordt op dit moment bekeken, hangt af van de nieuwe docent.

Hoe kan ik kennismaken?
Een proefles behoort tot de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op per email (voorkeur) of telefoon.

Lesvormen en Tarieven:
20 of 30 minuten priveles.

Hoe kom ik aan een instrument?
Je kunt via de docent een gitaar aanschaffen (nieuw en tweedehands). Ook worden op verzoek tweedehands instrumenten en apparatuur beoordeeld, men kan heel voordelig slagen op deze wijze. 

Overleg vooral met de docent alvorens tot de aanschaf van een instrument over te gaan, hiermee kun je teleurstelling voorkomen!

Ga naar boven