AMV Basisscholen

Alle leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 van de basisscholen in Zeewolde krijgen muziekles. Dankzij een subsidie van de gemeente
heeft de muziekschool muziekdocenten aangetrokken die deze muzieklessen komen geven. Elke groep krijgt 6 lessen van 50 minuten.
In deze lessen leren de kinderen een paar leuke nieuwe liedjes, er wordt gespeeld op instrumenten, er wordt een grafische partituur
gedaan en een leuke dans… kortom: het zal weer klinken als een klok.
Deze 6 lessen zijn een afspiegeling van de AMV-lessen die op de muziekschool gegeven worden op de woensdagmiddag.