PRIVACYBELEID VAN MUZIEKSCHOOL ZEEWOLDE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekschool Zeewolde verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Muziekschool Zeewolde of om een andere reden persoonsgegevens aan Muziekschool Zeewolde verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Muziekschool Zeewolde, Corridor 76, 3893 BE Zeewolde Zeewolde, KvK nummer 39096543

De functionaris gegevensbescherming van Muziekschool Zeewolde is Fons Bouwman, bereikbaar via penningmeester@muziekschoolzeewolde.nl.

Welke gegevens verwerkt Muziekschool Zeewolde en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
– adresgegevens eventueel postadres
– telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
– overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

Muziekschool Zeewolde verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
– je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Muziekschool Zeewolde,
– je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Muziekschool Zeewolde en je te informeren over de ontwikkelingen van Muziekschool Zeewolde.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Muziekschool Zeewolde gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Muziekschool Zeewolde te doen toekomen. Afmelding voor deze mailings is ten alle tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

Muziekschool Zeewolde verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Muziekschool Zeewolde passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Muziekschool Zeewolde gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de penningmeester van Muziekschool Zeewolde kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Muziekschool Zeewolde zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als hiervoor bedoeld, kan je eveneens contact opnemen met de penningmeester.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Muziekschool Zeewolde je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze penningmeester (penningmeester@muziekschoolzeewolde.nl).

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.